Technologie

Co je HTTP

HTTP je zkratka pro Hypertext Transfer Protocol. Je to internetový protokol pro komunikaci s WWW servery. Přenos probíhá většinou pomocí hypertextových dokumentů ve formátu HTML nebo XML. HTTP pro jednoznačnou specifikaci zdroje v síti internet používá URL (Uniform Resource Locator / jednotný lokátor prostředků). Protokol sám nedokáže zabezpečit šifrování dat. K tomu využívá TLS spojení nad TCP. Takové použití je potom označováno jako HTTPS.

Spousta neznámých? Pojďme se mrknout na pojmy.

Co je protokol

Ve světě IT je protokol standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body (endpoints). Nejčastěji jsou jimi počítače, koncovým bodem ale může klidně být i jakýkoliv server, webkamera nebo třeba mobil. Kromě HTTP protokolu existují TCP/IP protokoly, DHCP, FTP, POP3, IMAP a další.

Může to být počítač nebo počítačový program, který komunikuje s klientem pomocí HTTP (případně HTTPS) protokolu. Představte si počítačovou síť, kde na jedné straně je klient, na druhé straně stojí právě server. Klientem může být například váš webový prohlížeč. Ten pošle serveru požadavek specifikovaný webovou adresou (URL). Server potom poskytne prohlížeči odpověď ve formě požadovaného obsahu (obvykle HTML).  

Pojďme ještě lehce omrknout stavové kódy. Určitě znáte třeba chybové hlášky, to jsou stavové kódy začínající číslicemi 4 nebo 5.

Stavové kódy HTTP:

  • 2xx – úspěšné vyřízení požadavku
  • 3xx – záležitosti spojené s přesměrováním
  • 4xx – chyby související s vyřízením požadavku (stránka není dostupná, apod.)
  • 5xx – interní chyby serveru

Hypertext je text, který obsahuje také odkazy. Můžete se z něj prokliknout na další místo v textu nebo na jiný dokument. Ano, World Wide Web (světová komunikační síť), v současnosti nejpoužívanější služba na internetu, je právě sítí vzájemně propojených hypertextových dokumentů. Ve vašem prohlížeči se hypertextové dokumenty zobrazují nejčastěji prostřednictvím jazyka HTML (Hypertext Markup Language).

Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdroje) je řetězec znaků, který specifikuje umístění zdroje informací na internetu. Běžně se s ním setkáte například u webové stránky.  

TLS (Transport Layer Security) je kryptografický protokol, který dokáže šifrovat obousměrnou komunikaci na internetu. Přenos dat umožňuje Transmission Control Protocol (TCP). Ten zajišťuje spojení mezi jednotlivými body sítě a obousměrný přenos dat mezi nimi. Předchůdcem TLS protokolu je SSL (Secure Socket Layer). 

Mrkněte na přehledné video, které vám názorně vysvětlí základy HTTP.

Potřebujete na svém webu nastavit cookie lištu podle nové legislativy (2022)? Mrkněte sem.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *