co je html
Technologie

Co je HTML

HTML /Hyper Text Markup Language/ je značkovací jazyk. Používá se k sestavování obsahu dokumentů. Design má potom na starosti CSS a logické operace řeší programovací jazyky. 

HTML prvek a HTML tag

HTML prvek (jinak taky HTML element) je základní jednotkou značkovacího jazyka HTML. Element tvoří počáteční a koncová značka /tag/ a text mezi značkami. Vedle párových tagů stojí i nepárové tagy. Ty nemají žádný obsah, ale mohou udávat obsahu různé vlastnosti. Například formou atributů.

Příklad párového HTML tagu:

<h1>Hello world</h1>

Příklady nepárového (prázdného) HTML tagu:

<br>

<img>

Atributy jsou součástí HTML elementů. Vystupují tady jako parametry nesoucí určitou hodnotu.  

Příklad HTML atributu v prvku „button“:

<button id=“btn“>Odeslat</button>

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *